Voorzitter   Frank Sluijters   tel.: 06-27397159  
           
         
             
Secretaris   Bert Goossens   tel.: 0475.494086  
Vice-Voorzitter Onder de Wieken 9      
Ledenadministratie 6093 HD Heythuysen  
E-mail adres ewtgoossens01@hetnet.nl    
             
Penningmeester Hans van Grinsven   tel.: 0495.850274  
           
         
             
Rondzendverkeer John Nijsen   tel.: 0495.632736  
         
         
             
Voorzitter Jeugd Giel van Hulten   tel.: 0495.533492  
Eigen Rondzend-        
verkeer        
             
Public Relations Loek Schroeten tel.: 0495.561906  
Beheer Website        
     
 
Commissie Bert Goossens   tel.: 0475.494086
Nalatenschappen Frank Sluijters   tel.: 06-27397159
         
         
Veilingmeesters   Rob Sluijters   tel.: 0495.537759
    Jac Peters   tel.: 0495.524970
    Theo Verheyen   tel.: 0495.541666